Club van 100
Lid worden of meer info: Mathieu Mertens (mmertens@home.nl)
Vriendenloterij: Lid worden voor RKHBS
 

Nieuwe HJO - visie

 
 

11/04/2018

Beste RKHBS-ers 

Ik ben door het bestuur van RKHBS benaderd met de vraag of ik bereid zou zijn een belangrijke rol te gaan vervullen voor de gehele jeugdafdeling. Deze vraag kwam voort omdat deze functie, na goed overleg, was vrijgekomen en de vereniging de ingezette koers door Kevin Ritzen niet verloren wilde laten gaan.

Gezien mijn enorme passie voor voetbal en de nauwe betrokkenheid met ‘’ONZE’’ voetbalvereniging RKHBS, heb ik na diverse gesprekken besloten deze uitdaging met beide handen aan te grijpen. 

De wijze waarop ik deze taak wil gaan invullen en de visie die ik daarin voor ogen heb, heb ik in een Voetbaltechnisch jeugdplan beschreven. Dit plan sluit aan op de reeds ingezette visie van mijn voorganger, echter heb ik het bestaande plan wat concreter en specifieker gemaakt. De belangrijkste pijlers van dit plan zijn ‘’Plezier, Ontwikkeling en Respect’. Om dit te realiseren heb ik als HJO en de vereniging de steun nodig van jullie allemaal.

Nadat je kind aangemeld is bij onze voetbalvereniging RKHBS, is het niet vanzelfsprekend dat alleen de vereniging verantwoordelijk is voor de invulling van trainers, teamleiders, grensrechters en scheidsrechters. De meeste kinderen worden lid omdat ze voetballen leuk vinden, maar het overgrote deel ook omdat er vanuit thuis affiniteit is met voetbal.

Alle ouders kunnen dus op verschillende manieren een steentje bijdrage om ‘’onze’’ gezamenlijke voetbalvereniging/teams draaiende te houden: een dringend verzoek dus aan jullie allen om hier serieus over na te denken! Hierdoor kunnen we samen de handdoek oppakken in het belang van je eigen kind en zijn/haar team!

Wat zal mijn taak HJO concreet inhouden? 

De HJO bewaakt het voetbaltechnisch beleid in de praktijk en levert input om verbeteringen door te kunnen voeren. Trainers worden begeleid volgens een gemeenschappelijke visie van RKHBS en er wordt controle uitgeoefend op de gemaakte afspraken. Bijvoorbeeld: wordt de afgesproken speelwijze gehanteerd, trainen en ontwikkelen we spelers conform de gestelde doelen per leeftijdscategorie,  wordt de ontwikkeling van spelers op de juiste manier gemonitord, etc.

De HJO zorgt er tevens voor dat hij trainers en teamleiders motiveert, ondersteunt en uiteindelijk beter maakt. Door het opleiden en begeleiden van trainers en teamleiders zorgt de HJO indirect voor een verbeterde ontwikkeling van onze spelers, waarin ‘’Plezier, Ontwikkeling en Respect’’ altijd de boventoon zal voeren. 

Waarvoor is een HJO niet: 

Een HJO is er niet om allerlei logistieke, administratieve en organisatorische voetbalondersteunende taken uit te voeren, aangezien hij anders niet toekomt aan zijn kerntaken zoals eerder beschreven. Voor dit soort taken heeft RKHBS verschillende andere functies en/of commissies die op die gebieden de juiste ondersteuning bieden om met elkaar de door ons (lees: RKHBS) gestelde doelen te kunnen realiseren.

Ik ga naast mijn huidige taak als trainer van RKHBS JO11-1 meteen starten als HJO om ervoor zorg te dragen dat het nieuwe voetbalseizoen 2018-2019 zo optimaal mogelijk kan starten. 

Vergeet niet dat wij samen de Voetbalvereniging RKHBS zijn!! 

Met sportieve groet,

Marco Janssen